Ämne "Hantering av masterdata (MDM)"

Det är dags att förändra kundernas produktupplevelse

Ju mer vi diskuterar en total kundupplevelse, desto mer ser vi hur viktigt det är att alla underliggande komponenter hanteras på rätt sätt.  Antonia Renner arbetar som Principal Solutions Marketing Manager på Informatica, och har i ett av sina blogginlägg valt att titta närmre på vilkten av produktinformation.     Produktinformationens roll har aldrig varit större än... more

7 steg mot Intelligent Customer Engagement – Steg 7

Välkommen det sista steget i vår 7 steg långa blogg-serie ämnad att leda dig genom resan att förbättra din kundupplevelse. Du kan givetvis alltid höra av dig till oss via kontaktsidan på vår hemsida för en mer ingående diskussion kring din organisations behov. I steg sex drog vi in applikationer i diskussionen och vikten av att distribuera rätt information till rätt applikation... more

7 steg mot Intelligent Customer Engagement – Steg 6

Välkommen till vår 7 steg långa blogg-serie ämnad att leda dig genom ett antal steg för att förbättra din kundupplevelse. Du kan givetvis alltid höra av dig till oss via kontaktsidan på vår hemsida för en mer ingående diskussion kring din organisations behov. I steg fem tog vi våra samlade masterprofiler och kundrelationer och adderade ytterligare information till dem från tredjeparts källor för... more

7 steg mot Intelligent Customer Engagement – Steg 5

Välkommen till vår 7 steg långa blogg-serie ämnad att leda dig genom ett antal steg för att förbättra din kundupplevelse. Du kan givetvis alltid höra av dig till oss via kontaktsidan på vår hemsida för en mer ingående diskussion kring din organisations behov. Under steg fyra gick vi in på relaterade data och varför det är viktigt att relatera en... more

7 steg mot Intelligent Customer Engagement – Steg 4

Välkommen till vår 7 steg långa blogg-serie ämnad att leda dig genom ett antal steg för att förbättra din kundupplevelse. Du kan givetvis alltid höra av dig till oss via kontaktsidan på vår hemsida för en mer ingående diskussion kring din organisations behov. Under steg tre diskuterades Data Mastering, och varför det är viktigt att sammanslå och hålla löpande koll på eventuella... more

7 steg mot Intelligent Customer Engagement – Steg 3

Välkommen till vår 7 steg långa blogg-serie ämnad att leda dig genom ett antal steg för att förbättra din kundupplevelse. Du kan givetvis alltid höra av dig till oss via kontaktsidan på vår hemsida för en mer ingående diskussion kring din organisations behov. Under steg två diskuterades kvaliteten på dina data, varför det är viktigt med Data Cleansing och vilka... more

7 steg mot Intelligent Customer Engagement – Steg 2

Välkommen till vår 7 steg långa blogg-serie ämnad att leda dig genom ett antal steg för att förbättra din kundupplevelse. Du kan givetvis alltid höra av dig till oss via kontaktsidan på vår hemsida för en mer ingående diskussion kring din organisations behov. Under föregående steg diskuterades vikten av att sammankoppla sina data för att kunna leverera ett så... more

7 steg mot Intelligent Customer Engagement – Steg 1

Att en personaliserad kundupplevelse är ett av de viktigaste målen för datadriven marknadsföring är inget nytt. Stora investeringar görs löpande mot ny teknik där vi som arbetar med försäljning, kundservice och marknadsföring förlitar oss på ett allt mer ökande antal nya (och gamla) applikationer. Och det behövs. Alla våra applikationer och verktyg hjälper oss att automatisera, skala komplexa processer, sammanlänka kanaler... more

Digital transformation och datadriven verksamhet

Informatica Data Disruption Summit Nordic Data och dess betydelse för digitalisering och affärsomvandling. ”The Disruptive Power of Data”. Det var det övergripande temat när tvåhundra personer från sjuttio olika företag och organisationer samlades i Stockholm den 17 oktober. Lisa Oreland Murby hälsade oss välkomna och konstaterade att det är fantastiskt roligt att arbeta inom ett område... more

GDPR – konkretisera ditt nästa steg

Data är den nya oljan/valutan/[välj din analogi]! Vi hör det dagligen. Vi ser företag som stöper om sin hela verksamhet – eller tar fram nya affärsmodeller, produkter eller tjänster – baserat på data. Den utveckling och omvandling som nu sker i stor skala, kräver att data hanteras som en strategisk tillgång. Men handen på hjärtat:... more