7 steg mot Intelligent Customer Engagement – Steg 7

Välkommen det sista steget i vår 7 steg långa blogg-serie ämnad att leda dig genom resan att förbättra din kundupplevelse. Du kan givetvis alltid höra av dig till oss via kontaktsidan på vår hemsida för en mer ingående diskussion kring din organisations behov.

I steg sex drog vi in applikationer i diskussionen och vikten av att distribuera rätt information till rätt applikation och person (Missat seriens tidigare steg? hitta första steget här. Du kan hitta samtliga steg i serien i bloggen). Vårt sjunde och sista inlägg fokuserar vi kort och gott på Data Governance.

 

Steg 7. Data Governance

För att hantera dina data som en strategisk tillgång behöver du skapa policies och standarder som gör dina data ”kundredo”. Detta innebär korrekt data governance över hela företaget.

Denna typ av data governance kan komma med både en kulturell skiftning för din organisation samt beteendemässiga och processmässiga förändringar. Vilket givetvis kan komma att bli utmanande. Friktion som skapas genom förändringar kan visserligen bli hög, men insatserna är ännu högre. Utan data governance kan du inte vara säker på att dina data är betrodda, säkra och kundredo.

Det är just därför vårt sista steg fokuserar på vikten av att bygga ett långsiktigt ramverk för data governance standarder och praxis. Standarder och praxis som sträcker sig över hela informationskedjan och fångar in, rengör och publicerar kritisk kunddata.

 

Vad gör detta svårt?

Data governance kräver ledarskap och envishet för att genomgöra förändringar och upprätthålla de nya policyerna och processerna som satts. Fundera exempelvis över hur svårt det är att bara definiera en ”kund”. Är det någon som har köpt en vara under det senaste året? Och hur blir det när någon inte köpt en vara på fem år? Är en grossist som sålt din vara vidare till en återförsäljare en kund? Eller är det enbart slutkunden som är en kund?

Troligtvis finns det inte en enda enkel definition på vad en kund är i organisationen. Och det är just därför det krävs ett samarbete mellan marknadsföring, försäljning, kundservice, finans och andra avdelningar för att tillsammans komma fram till den typen av definitioner.

En driven chef som projektsponsor tillsammans med en stöttande styrkommité är en bra start på arbetet mot ett moget data governance arbete. Och att tillhandahålla rätt verktyg så att utvalt governance team kan kontrollera, identifiera och lösa problem löpande är nästa steg.

 

Varför spelar data governance roll?

Med att företag konkurrerar mindre på pris och mer på kundupplevelser blir bättre kunddata extremt viktigt. Kunddatans integritet och framgången i kundbemötandet är nämligen sammanflätade. Och det bästa sättet att upprätthålla ”hälsan” hos dina kunddata är att proaktivt styra hur data hanteras över hela verksamheten. Genom att anta bästa praxis för data governance. Detta kräver även att man arbetar konsekvent och tillsammans för att förhindra dataöverträdelser som kan skada varumärket och kundlojaliteten.

 

Vill du veta mer om hur Informatica kan hjälpa ditt företag kan du kontakta oss direkt eller läsa mer om våra lösningar för Data Governance och Intelligent Master Data Management på vår hemsida.

Passa även på att ladda ner och läsa vår eBook Intelligent Disruptors: Meet the Experts Behind Customer 360 Initiatives