7 steg mot Intelligent Customer Engagement – Steg 4

Välkommen till vår 7 steg långa blogg-serie ämnad att leda dig genom ett antal steg för att förbättra din kundupplevelse. Du kan givetvis alltid höra av dig till oss via kontaktsidan på vår hemsida för en mer ingående diskussion kring din organisations behov.

Under steg tre diskuterades Data Mastering, och varför det är viktigt att sammanslå och hålla löpande koll på eventuella dubletter i dina kundprofiler (Missat seriens tidigare steg? hitta första steget här). I vårt fjärde inlägg tar vi med oss våra sammanlänkade och rengjorda profiler och siktar in oss på att relatera dem till andra datakällor.

 

Steg 4. Relatera dina data

När dina kunddata är sammanlänkade, rengjorda och sammanslagna behöver du även relatera dem till andra viktiga data. För som vi vet är kunden i sig inte den enda entiteten i relationen. Du måste ställa dig frågor som:

  • Finns det andra kunder i samma hushåll?
  • Vilka produkter har de köpt?
  • Köpte de produkten online eller i butik?
  • Vilka av dina anställda eller partners hade de kontakt med?

Det är dessa detaljer som tillsammans representerar den fullständiga kundrelationen.

 

Vad gör detta svårt?

Masterprofilen vi beskrev i steg tre gäller inte enbart kunden Greg. Den gäller även alla dina produkter, återförsäljare, anställda samt andra enheter som definierar kundrelationen. Utan masterprofiler for alla enheter blir det extremt svårt att identifiera relationer mellan dem. Och i stor skala omöjligt.

 

Varför relaterade data spelar roll?

Om vi går tillbaka till Citrix exemplet, så ökade de inte bara kvaliteten på datan som fördes in i systemen. De förbättrade den. För första gången kunde kunder och leads relateras till återförsäljarna som de arbetade med.

Citrix kunde med detta förnya kunders användarlicenser för olika produktlinjer samtidigt. Vilket inte bara ledde till att kundens upplevelse pch kontakt med företaget simplifierades nämnbart, det ledde även till att Citrix kunde identifiera möjligheter till merförsäljning.

För det är bara när man börjar relatera en entitet (exempelvis kunden Greg) till andra entiteter (exempelvis säljaren Emma och produkten PK-2133) som företaget kan arbeta kundcentriskt.

 

Intressant? Håll då utkik efter nästa inlägg med steg 5.

 

Läs mer om Informaticas produkter för Intelligent Master Data Management