7 steg mot Intelligent Customer Engagement – Steg 3

Välkommen till vår 7 steg långa blogg-serie ämnad att leda dig genom ett antal steg för att förbättra din kundupplevelse. Du kan givetvis alltid höra av dig till oss via kontaktsidan på vår hemsida för en mer ingående diskussion kring din organisations behov.

Under steg två diskuterades kvaliteten på dina data, varför det är viktigt med Data Cleansing och vilka steg man bör och inte bör ta för att hantera datan löpande (Missade du förra steget i den här serien kan du hitta inlägget här). I vårt tredje inlägg rör vi oss vidare mot hanteringen av datan du just har rengjort och uppdaterat.

 

Steg 3. Bemästra dina data

Nu när du har rena och korrekta data i dina system är det dags att ta en extra koll på hur det ser ut med dubletter av kundprofiler.

För att kunna få en enda helhetsbild per kund måste du först bemästra, eller Master, din kundinformation. Mastering hjälper dig att identifiera och rätta till dubletter så att de istället blir en enda betrodd kundprofil. Säg exempelvis att du har en kund som heter Greg Fenton. Det är en enda kund men av någon anledning så finns delar av hans kundinformation i tre olika kundprofiler i dina system;  G. Fenton, Gregory Fenton och Greg Fentan. Genom etablerade affärsregler löser masterdatahanteringen automatiskt dessa skillnader och skapar en enda, betrodd kundprofil.

Det ska nämnas här att vi inte talar om en profil i en enstaka applikation. Vi talar om en masterprofil som skapas och utvudgas baserat på datan som finns i flera system. Denna nya, pålitliga, kundprofil kan sedan skötas löpande från en central plats och feeda information till dina nyckelapplikationer.

 

Vad gör detta svårt?

Precis som exemplen i steg 1 och 2 visar är den mesta datan fragmenterad, inkonsekvent och frånkopplade varandra. Om det är svårt att manuellt sammankoppla och rengöra data så är manuell marstering av data näst intill omöjligt.

Automatiserad Master Data Management är inte bara en ”Nice to have”, det är det enda sättet att få det gjort rätt. Det är det strategiska valet som de allra flesta organisationer behöver ta, istället för de ”Quick fixes” som många väljer att implementera.

Automatiserad Master Data Management är vad dagens Intelligent Customer Engagement initiativ behöver för att kunna leverera den konsekventa, autentiska och relevanta kundupplevelsen som kunder förväntar sig.

 

Varför Mastering spelar roll?

När du löpande hanterar och sköter om dina data kommer dina:

  • marknadsförare samla in fler leads,
  • säljare lära sig mer om varje potentiell ny kund,
  • kundservice agenter lära sig mer om era kunder

Att utveckla masterprofiler för dina viktigaste entiteter är det mest effektiva sättet att hantera data. Och det gör att alla dina sälj-, marknads-, och kundservice team kan tala samma språk ut mot kunden.

 

Intressant? Håll då utkik efter nästa inlägg med steg 4.

 

Läs mer om Informaticas produkter för Intelligent Master Data Management