Digital transformation – data är en tillgång du inte kan bortse ifrån

Data är en tillgång du inte har råd att nonchalera i din digitala transformation

digital transformation

Av Graeme Thompson, CIO på Informatica

På sistone har jag ofta hört: ”Vi har plötsligt insett att data är en affärstillgång, en källa till affärsvärde”. Det är definitivt sant, men ofta låter det som att det här är en extra möjlighet, en bonus. Det är i mina ögon bara löjligt. Att göra mesta möjliga av sin data är inte förbehållet extra smarta CIO:er eller framgångsrika start-ups. Jag skulle vilja hävda att tanken att få maximalt värde av sina tillgångar är en absolut självklarhet för alla verksamheter.

I maj, under Informatica World 2017, berättade kunder och partner för mig att en av anledningarna till att de jobbar så hårt på sin “digitala transformation” är att de inser att framtiden kommer att avgöras av hur de lyckas skapa konkurrenskraft baserat på digitala tillgångar. Kunddata, IoT-data, integrerad data från olika delar av verksamheten, och ovanpå det hela avancerad analys. Att konkurrera baserat på fysiska tillgångar såsom maskiner, närvaro på en marknad och pengar på banken är inte längre ett framgångsrecept.

Och när du verkligen definierar din data som en tillgång så ser du inte användandet som ett isolerat initiativ eller projekt. Om du hade miljardbelopp på banken skulle dina aktieägare pressa dig att investera dessa, eller göra en utdelning. De skulle på samma sätt vara väldigt skeptiska om du hade en stillastående fabrik eller produktionskedja i din verksamhet. Det är samma sak med data. Att inte använda den är oansvarigt.

Tillgångar och förväntningar

Data förändrar nästan varje produkt och tjänst, inte bara mjukvarudrivna verksamheter som Amazon, Netflix eller Airbnb. Digital teknologi infiltrerar produkter såsom din bil och ditt kylskåp, and förändrar helt sättet vi utvärderar, köper och interagerar med varumärken för allt från elektronik till tandläkare.

Resultatet är att kundernas förväntningarna också ändras. Kunder ger oss hela tiden sin data. De förväntar sig att vi använder den för att förenkla för dem och att vi slutar förse dem med irrelevant information som slösar deras tid. De förväntar sig att vi känner dem.

Även internt inom företagets väggar har förväntningarna ändrats. Det finns så mycket data inom våra verksamheter, sensorer som gör ”dumma” enheter smarta, analys- och automatiseringsverktyg för att få ordning på och förstå datan. Med all denna data så nära till hands förväntas vi använda den för att fatta bästa möjliga beslut, varje gång.

Med andra ord, att få ut största möjliga värde av data är inte ett ambitiöst sidoprojekt. Det är en överlevnadsstrategi.

Att tackla utmaningen

Att ta vara på detta överflöd av data och att bemästra all ny teknologi är inte lätt. Men många företag klarar det. För de företag som lyckas trots komplexiteten, märks två framgångsfaktorer: perspektiv och precision.

Först och främst, CIO:er behöver förmedla sin kunskap om organisationens data. Vi måste visa hur allt hänger ihop och fyller ett gemensamt syfte: att hjälpa hela organisationen nå sina viktigaste mål. Det här organisatoriska perspektivet betyder att inte se lanseringen av ett nytt marknadsföringsverktyg den här månaden och en uppgradering av ERP-systemet nästa månad som två separata projekt. Det betyder att inte betrakta två olika delar av verksamheten som isolerade, t ex din e-handel och dina fysiska butiker om du är i detaljhandeln. Dina kunder ser det ju definitivt inte så.

Den andra kritiska faktorn, precision, betyder att du har tänkt igenom din strategi för datahantering. Du måste veta hur all din data ska hanteras, hur du ska upprätthålla kvalitet och säkerhet. Detta är grunden. Detta är skillnaden mellan att ha data som du kan använda, till och med för sådant du inte ens tänkt på ännu, och att bara ha en oordnad och osammanhängande röra som snarare utgör ett problem än en lösning.

CIO:er kan kanske inte tvinga på organisationen den här holistiska, data-centrerade strategin, men vi är de bäst lämpade för att förmedla visionen och leda företaget i rätt riktning.

CIO:ns guide till datadriven kulturLadda ned ”The CIO Guide to Developing a Data Driven Culture” för att läsa mer om hur du kan driva förändring.

Att komma vidare

Den goda nyheten är att de flesta chefer och ledare har förstått. De är med på tåget och kämpar nu med att få det att funka. För fem år sedan frågade sig många CIO:er om molnet var rätt väg. Idag frågar de sig: ”Hur kommer jag vidare; hur möjliggör jag nästa nivå av transformation med molntjänster och med data?” De funderar på hur de kan sy ihop alla delar, få applikationer att fungera med varandra, koppla ihop, säkra och leverera data och få bästa möjliga insikter från datan.

Det är stimulerande frågor. Vi frågar oss inte om vi måste ta oss an dessa nya digitala utmaningar. Vi ser att de måste attackeras. Vi förstår att vi CIO:er/IT-chefer har bäst förutsättningar att leda och att nå resultat.

Håller du med?

 

Ursprunglig version av det här inlägget

 

Anmäl dig till Informatica Data Disruption Summit

Du har möjlighet att lyssna till Graeme Thompson den 17 oktober under konferensen Informatica Data Disruption Summit Nordic! I sin keynote-presentation på temat ”the Disruptive Power of Data” delar Graeme med sig av personliga och högst aktuella erfarenheter av digital transformation såväl som Informaticas vision kring den fundamentala roll som data spelar. Läs mer om konferensen och anmäl dig här.