5 viktiga sätt för en CDO (Chief Data Officer) att skapa affärsvärde

Chief Data OfficerDet finns idag en bred förståelse för att data driver framgångsrik affärsverksamhet. Data betraktas som en strategisk tillgång. Den är en mycket viktig ingrediens i all innovation och valutan i den digitala transformationen. Data ”ägs” i allt större utsträckning av verksamheten – som i samarbete med IT strävar efter att få ut största möjliga värde av sin data. I många organisationer har detta lett till att en ny roll har fötts. En Chief Data Officer (CDO) har skapats som en bro mellan verksamhet och IT.

CDO-rollen har en enorm potential, men många nyutnämnda CDO:er kämpar med att komma igång i en roll som ofta är helt ny, både för dem själva och för deras företag. De undrar hur de ska bygga rollen i relation till verksamheten; hur de ska definiera sitt uppdrag på ett sätt som ger tydligt affärsvärde och främjar samarbetet med andra viktiga intressenter. Baserat på vår erfarenhet av att jobba tillsammans med många framgångsrika CDO:er har vi tagit fram en e-bok – “Five Imperatives for the Chief Data Officer”.

Fem nödvändiga steg för en CDO (Chief Data Officer)

En stor del av CDO:ns arbete handlar om att påverka andra. Han/hon har inte egna resurser eller mandat att på egen hand driva förändring, utan måste i stället samarbeta, visionera och övertyga omgivningen. En djup förståelse av verksamhetens marknad, mål och kultur är en grundförutsättning för detta. Det är viktigt att uppnå ett par snabba framgångar, men lika viktigt att bygga de relationer som gör att CDO:n blir en effektiv ledare. En helt ny CDO borde ägna de första 30 dagarna åt introduktion, värdering av läget och att eliminera förutfattade meningar och antaganden. Nästa 30 dagar handlar om planering.

Vi har hjälpt CDO:er att ta sig från kaos och dysfunktionella datasilor till en holistisk datamiljö för hela företaget. Vi har funnit en gemensam väg till framgång, via fem nödvändiga steg:

  1. Få verksamheten och IT att dela samma datavision och -strategi
  2. Identifiera viktiga områden eller initiativ i verksamheten som stöds eller till och med möjliggörs av datastrategin
  3. Definiera en förändringsprocess som bygger en datadriven kultur
  4. Utveckla ett holistiskt program som levererar affärsvärde under vägen
  5. Nyttja datastyrning (data governance) för att hantera dina datatillgångar och för att uppnå ett delat ansvar

Främja en datadriven kultur

chief data officer CDO e-bokDen här resan leder inte bara till en komplett och sammanhållen vision och datastrategi, den hjälper till att skapa en datadriven kultur. Som många av våra kunder har berättat för oss är inte den största utmaningen tekniken. Det är att ändra processer och kultur på ett sätt som ger mening och håller i längden, och som hindrar tekniska lösningar från att underutnyttjas, användas på fel sätt, eller kanske inte användas alls utan bara hamna på hyllan.

Vi har dokumenterat de här tankarna i en e-bok – “Five Imperatives for the Chief Data Officer”. Du läser den snabbt och den ger dig ett praktiskt angreppssätt för din roll som CDO.

Jag hoppas du laddar ned den idag, och att den kommer till användning redan under nästa etapp i din resa.

 

Ursprunglig version av det här inlägget.