Analys baserat på Big Data – växer eller krymper marknaden?

big data analysBedömningarna av marknaden för big data-analys verkar vid första anblick motsägelsefulla. IDC säger i sin Worldwide Semiannual Big Data and Analytics Spending Guide att marknaden för big data och analys kommer att växa med 13.1% till 130 miljarder dollar till 2020.

Men i ett pressmeddelande, som citerar en nyligen genomförd undersökning i Gartner Research Circle, säger Gartner: ”Undersökningen avslöjar att 48% av företagen har investerat i big data under 2016, 3% mer än under 2015. Däremot minskar antalet företag som planerar att investera i big data under de närmsta två åren från 31 till 25 procent.”1

Så vad gäller? Växer marknaden eller inte? Jag skulle säga att den tillväxt du kan räkna med beror på vad du mäter. Vi når definitivt en period av minskande tillväxt för manuella, experimentella, unika (dvs som ej repeteras) big data-projekt.

Behovet har aldrig varit större

Däremot har behovet aldrig varit större av att förstå kunderna bättre. Behovet har aldrig varit större av att använda analys för att driva bättre affärsresultat och att transformera sin verksamhet. Det ser ut som att investeringar i analys kommer att fortsätta växa och dra med sig big data-projekt som grundas i mätbara affärsresultat. Trenden är alltså att vi är på väg från enstaka isolerade big data-projekt till big data som en integrerad del i viktiga affärsinitiativ.

Mer specifikt så ser vi stora investeringar i projekt för kundcentricitet och marknadsföringsanalys. Baserat på mina egna ovetenskapliga observationer, finns två kategorier av organisationer som gör betydande investeringar i datahantering för analysprojekt:

  • De vars varumärke tagit stryk. Det är en chans för dem att fixa problem med kundnöjdhet och mota bort konkurrenter som är på väg att ta marknadsandelar
  • De som har relativt liten differentiering av sina produkter/tjänster. Om din produkt är snarlik konkurrenternas så är det vettigt att stärka konkurrenskraften med en bättre kundupplevelse, eller riktad, personaliserad kommunikation till kunderna

Vad krävs det för att lyckas med dessa ambitioner?

Datahantering är en nyckelfaktor. Du behöver kunna hantera din data i alla olika miljöer och kombinationer därav – big data-miljöer, molnet, ”on premise”. De som kan det – som har en plattform för datahantering som klarar detta – har en klar fördel. Om du har siktet inställt på analys av big data så räcker det inte att slänga all din data i ett Hadoop-kluster och hoppas på att rätt insikter ska dyka upp. Det är som gjort för att misslyckas.

De grundläggande sanningarna gäller fortfarande – oavsett om vi pratar om big data eller traditionell data. När data ska användas i affärsprocesser och för beslut, måste den hanteras, styras, säkras – nu mer än någonsin. Det lönar sig att ha en plan för hur data ska förstås, transformeras, hanteras, och hur taggar och metadata kan nyttjas för att se till att datan används på rätt sätt. Slutligen behöver du också en plan för att operationalisera hanteringen. En utvecklare kan göra ett fantastiskt jobb, men det är oftast inte så enkelt att dela, repetera och återanvända.

Att blir riktigt framgångsrik inom data och analys handlar om att leverera tillförlitlig data i det höga tempo verksamheten kräver. Du tjänar på att bygga in återanvändning, intelligens och automatisering i dina processer för datahantering.

Läs mer om Informaticas produkter.

Ursprunglig version av det här inlägget

1) Gartner, “Survey Analysis: Big Data Investments Begin Tapering in 2016.” Nick Heudecker. 19 September 2016.