Produktinformation driver framtidens digitala handel

produktinformation förpackad matProduktdata driver framtidens livsmedelsindustri och dagligvaruhandel. Det var ämnet för ett seminarium tillsammans med vår partner Fiwe i februari.

Mer än varannan svensk konsument tycker att shopping i fysiska butiker är trist och nästan lika många ”skulle hellre diska”.
82% av dem som har en smart mobiltelefon använder den när de befinner sig i butiken och påverkar sitt inköpsbeslut.

77% av alla varukorgar överges och det beror till stor del på bristande produktinformation.*

Det här är några exempel den förändring som pågår: affären digitaliseras, kundbeteenden ändras och kundförväntningarna ökar.

Jerker Lundberg från vår partner Fiwe inledde seminariet med att prata om en del av dessa övergripande trender. Han tog upp ”dataexplosionen” och behovet att ha koll på masterdata, produktinformation, kunddata och content. Att kunna erbjuda rätt information, till rätt mottagare, i rätt kanal, vid rätt tidpunkt är en förutsättning för att uppfylla konsumentens förväntningar, liksom kraven från myndigheter i form av olika regelverk. Behovet av hög kvalitet och en effektiv hantering av produktinformation är helt enkelt större än någonsin.

Manuel Dirnhofer från Informatica tog vid och bekräftade att det absolut finns utmaningar i att hantera flödet av information under en ofta väldigt fragmenterad inköpsresa. Han bröt ned begreppet produktinformation i olika slags attribut:

  • Logistikinformation (förpackningsstorlek, antal i förpackning, lagringsform och mycket annat)
  • Information relaterad till regelverk och lagstiftning (information om allergener, näringsvärde etc)
  • Marknads- och säljinformation – produktbeskrivning, marknadsföringstexter, bilder mm

För att hantera all produktdata inklusive media såsom bilder och videor finns Informaticas lösning MDM Product 360. 1world sync certifierad lösningFörutom intern hantering – att helt enkelt samla allt på ett ställe och få struktur – och publicering ut i alla olika kanaler, ger den också möjlighet att utbyta data med datapooler såsom GS1, Validoo och Dabas i enlighet med GS1-standarden. (Produktblad för Informatica GDSN Accelerator for MDM Product 360). Sammantaget sparar det tid och resurser, ökar kvaliteten och tillförlitligheten, möjliggör automatiserade flöden och ger i slutänden kunden eller konsumenten den information som behövs för köpbeslut.

Kristina Hovmöller från Validoo berättade kort om organisationen GS1 som arbetar med standarder över hela världen för att underlätta global handel och ge trygghet till konsumenter. Validoo, dotterbolag till GS1 Sweden, arbetar primärt inom livsmedel och apotek och har en mängd anslutna leverantörer och mottagare som utbyter produktinformation via datapoolen. Logistikdata har länge varit en mycket viktig del; Kristina påpekade till exempel de stora kostnader handlare drabbas av ifall förpackningsmåtten inte stämmer och en hel hylla måste byggas om. Ett ökande intresse är information som handlar om hållbarhet och spårbarhet. Sammanfattningsvis från Kristina: förr var fokus på försörjningskedjan, nu är fokus på konsumentens behov.

martinserveraEfter denna mer teoretiska genomgång fick vi höra en spännande fallstudie från Martin & Servera, presenterad av Thomas Huldin och Peter Samuelsson. Martin & Servera är en grossist med storkök och restauranger som sina kunder, både inom offentlig sektor, större hotell- och restaurangkedjor, och enskilda restauranger. Största delen av försäljningen sker via e-handel – både webbshop och EDI, och är ”attributdriven”. Det betyder i praktiken att kunden söker fram varor baserat på olika faktorer som är viktiga för dem, såsom ekologiskt eller närproducerat.

Det som drivit Martin & Serveras investeringar är kundbehov och tillväxten inom e-handeln med en stor volym transaktioner från enskilda kunder och en generell mognad som gör att fler handlar online. En konkret händelse som också påverkat var den lagändring som kom 2014 (Informatica blog EU Food Information Regulation impact) och som krävde information om allergener, näringsinnehåll mm. För att kunna presentera all denna produktdata införde man en ny e-handelsplattform. Det drev i sin tur behovet av ett system för produktinformation (ett s k PIM-system) för att föda e-handelsplattformen.

Martin & Servera valde Informaticas PIM för att kunna:

  • Hantera basdata om artiklar (från affärssystemet)
  • Hantera en mängd ytterligare attribut (som inte finns i affärssystemet)
  • Skapa och hantera relationer och sökord för att t ex kunna presentera en produkt som är relaterad till en annan
  • Hantera media; man har valt att för varje produkt erbjuda tre olika bilder: själva produkten, den förpackade produkten (i kartong eller annat emballage) och en serveringsbild
  • Skapa en extern katalogstruktur med huvud- och underkategorier (dvs anpassad till kunderna i stället för den interna strukturen)
  • Ge språkstöd (man har t ex en e-butik i Finland som härigenom kan stöttas av samma PIM-system)

Avslutningsvis berättade Thomas och Peter om nästa steg för Martin & Servera när det gäller hanteringen av produktinformation. Det handlar till stor del om att automatisera så mycket som möjligt. Inte bara själva hanteringen av produktdata utan också utbytet av data via datapooler såsom Validoo, samt valideringen och kvalitetssäkringen av data. PIM-systemet kommer att kunna föda fler kanaler och bli ”master” för produktdata. För Martin & Servera är PIM-systemet en mycket viktig komponent för att bli effektivare och för att bättre serva sina kunder nu och i en framtid där e-handeln bara ökar.

Innan vi avslutade dagen gjorde Peter på Fiwe en mycket bra produktgenomgång av MDM Product 360. Om du är nyfiken på den så ta kontakt med oss eller Fiwe så bokar vi in ett tillfälle!

*) http://www.market.se/bransch/dagligvaror/larmrapport-kunderna-sagar-fysiska-butiker
https://www.thinkwithgoogle.com/micromoments/intro.html
https://www.listrak.com/ecommerce-marketing-automation/channels/email/shopping-cart-abandonment-index.aspx