Del 2: Fem områden för CIOn att fokusera på i en digital värld

Big DataData driver digital transformation

CIOer har möjlighet att leverera mer affärsvärde än någonsin tidigare och förväntas leda strategiska samtal om sina företags digitala resor. Graeme Thompson, Informaticas CIO, tar upp fem nyckelområden för transformationen och för att i slutändan uppnå dynamiska kundupplevelser och starka konkurrensfördelar:

3. Big DataAffärsvärdet av big data börjar till slut nå upp till hypen och våra förväntningar. Alla interaktioner mellan människor, företag och uppkopplade saker ger sammantaget en digital värld som genererar mer och mer data. Företag såg snabbt möjligheten i big data för värdefulla nya insikter och verksamhetsutveckling som kan ge tillväxt och öka konkurrenskraften. Molnet spelar en viktig roll genom att sänka kostnaden för big data till en nivå som gör den tillgänglig för de flesta företag. Men att ha tillgång till data är bara första steget. Det kommer att vara upp till CIOn att bygga och leda ett team som använder data för innovation och som tar företaget framåt genom att ställa nya, större frågor.

4. Analys, artificiell intelligens och maskinlärande: Tempot i affärsvärlden har på många områden blivit för högt för mänsklig bearbetning och vi behöver förståelse och insikter i allt snabbare takt. Det är i dessa sammanhang maskinlärande fyller gapet. När vi står inför petabytes och exabytes av data kan vi ta hjälp av maskinlärande för att hitta den bästa lösningen eller det optimala nästa steget – och detta i en hastighet som vi tidigare bara kunde drömma om.

Maskiner brukade utföra de specifika uppgifter i ett arbetsflöde som vi människor inte kunde göra tillräckligt fort (tänk dig t ex en beräkning). Numera kan maskiner i många fall utföra nästan hela arbetsflödet eller processen och människor behövs bara för att utföra specifika uppgifter som maskinerna (ännu inte) klarar. Graeme Thompson ger ett exempel. Tänk på kartor för 20 år sedan. Vi kunde ta hjälp av t ex MapQuest för att räkna ut kortaste vägen mellan två punkter. Det underlättade, men det hjälpte dig inte att köra dit. Nu, med t ex Waze, kan vi helt delegera vägvisningen till en maskin som har tillgång till mycket mer information än vi någonsin själva skulle kunna bearbeta. Kommer det dröja länge innan människan också delegerar uppgiften att faktiskt köra bilen? Självklart inte – vi ser ju framstegen inom området självkörande bilar.

Men tillförlitligheten och exaktheten i den snabba bearbetningen och de snabba svaren beror helt på datakvaliteten. När felaktig data eller data som inte validerats används i en maskinlärningsalgoritm leder det till felaktiga insikter eller agerande. CIOer förväntas därför driva processer för datakvalitet med syfte att säkerställa snabba och korrekta insikter och åtgärder.

5. SäkerhetI takt med att attackerna blir alltmer sofistikerade behöver företag mer avancerade sätt att skydda sig. Det betyder att de behöver komplettera skalskyddet med ett skydd av det som faktiskt angrips – datan. Snarare än att enbart vara beroende av traditionellt skalskydd anser Graeme Thompson att vi rör oss mot infrastrukturbaserad säkerhet för att skydda infrastrukturen (tänk nätverksbaserad säkerhet och god IT-hygien med patchning) och andra strategier och verktyg för att skydda datan.

När data används effektivt rör den sig enkelt mellan processer och applikationer och tar sig bortom traditionella datalager till datasjöar. Det räcker inte längre med funtionella avgränsningar eller applikationsbaserad behörighet för att kontrollera vem som ser vad. Problemet måste lösas på företagsnivå och det betyder att CIOn måste leda arbetet att korrekt kategorisera data och skydda den vid källan.

Den 15 februari medverkar vi på CIO Trend på temat digital transformation. Möt oss där och lyssna till presentationen ’Var är min data?’ med Greg Hanson, Vice President Cloud EMEA. Han kommer bland annat att prata om hur du ser var din känsliga data finns, hur du ger affärsanvändare möjlighet att dra nytta av big data genom en ’intelligent data lake’ och hur du hanterar dataflöden i molnet, on premise och i hybridmiljöer.

Ursprunglig version av det här inlägget