Del 1: Fem områden för CIOn att fokusera på i en digital värld

CIO utsikt moln digital världData driver digital transformation

De senaste åren har CIOer hanterat megatrender såsom mobilitet, sociala medier, molnet och big data. De är viktiga byggstenar för en digital verksamhet och vi närmar oss nu ett komplett bygge av det digitala företaget.

Tidigare har förändringsprojekt ofta initierats och letts av olika affärsfunktioner. Nu ser vi någonting annat. Det handlar inte om processförändringar, lansering av nya produkter, eller att införa en ny teknologi. Den här transformationen omfattar företagets alla delar och sträcker sig utanför dess gränser till partners och kunder. Tack vare sin unika helhetsbild av applikationer, processer och data, kan CIOn, i partnerskap med CEOn, spela en helt avgörande roll i en sådan här genomgående transformation.

CIOer har helt enkelt möjlighet att leverera mer affärsvärde än någonsin tidigare och förväntas leda strategiska samtal om sina företags digitala resor. Graeme Thompson, Informaticas CIO, tar upp fem nyckelområden för transformationen och för att i slutändan uppnå dynamiska kundupplevelser och starka konkurrensfördelar:

  1. Digitalisering: Digitaliseringen innebär att data spelar en nyckelroll i alla affärsinitiativ och kan utgöra skillnaden mellan framgång och misslyckande. För att lyckas med sitt ledarskap på den digitala resan behöver CIOer därför fokusera på data. De måste säkerställa att den är av hög kvalitet, tillräckligt säker, och tillgänglig för att användas i nya sammanhang. Målet är att göra den till en strategisk tillgång som ger insikter, driver konkreta aktiviteter – genomförda av människor eller maskiner – och skapar nya konkurrensfördelar.
  2. SaaS-utbredning: Om vi ska vara helt ärliga har vi nog alla några fler SaaS-applikationer än vi egentligen behöver. Kostnaden har hittills bestått i komplexitet, överlappande funktionalitet och svårigheter att komma åt data för analys. Men SaaS-utbredningen kan även komma att hindra nya affärer. Framöver kommer CIOns fokus att flyttas från lanseringen av applikationer till en större insats för att integrera, validera och effektivisera dataflöden mellan dem. Att integrera data mellan molnapplikationer och ”on premise” är ingen liten uppgift och det krävs en platform för dataintegration som täcker moln, on premise och hybridmiljöer. Med rätt integrationsstrategi och -verktyg blir det möjligt att både ge affärsanvändare deras önskade ”best of breed”-applikationer och att dra nytta av data som bas för information och insikter för hela företaget.

Den 15 februari medverkar vi på CIO Trend på temat digital transformation. Möt oss där och lyssna till presentationen ’Var är min data?’ med Greg Hanson, Vice President Cloud EMEA. Han kommer bland annat att prata om hur du ser var din känsliga data finns, hur du ger affärsanvändare möjlighet att dra nytta av big data genom en ’intelligent data lake’ och hur du hanterar dataflöden i molnet, on premise och i hybridmiljöer.

Ursprunglig version av det här inlägget