PIM för smartare handel inom livsmedelsindustrin

Informatica PIM-kund Vitakraft - produkter Hur kan effektivare hantering av produktinformation (PIM – Product Information Management) stödja och utveckla framtidens handel inom livsmedel, dryck och andra dagligvaror? 

Mängden data och antalet attribut som din organisation behöver hantera på ett smart och effektivt sätt ökar konstant. Information om produkter får också en alltmer strategisk roll när affären digitaliseras, kundbeteenden förändras och kundförväntningar ökar. Samtidigt ska nya regelverk och restriktioner efterlevas.

För att säkerställa kvalitet, skapa effektiva processer för utbyte och hantering av data med flera aktörer över värdekedjan och – inte minst – inspirera och guida kunden genom den nya köpresan, krävs en strategisk syn på produktdata och starka verktyg som stödjer din verksamhet nu och i framtiden.

Låt oss ta ett exempel. Vitakraft är en av de största och mest framgångsrika tillverkarna av foder till husdjur. För att kunderna enkelt och snabbt ska kunna hitta precis den produkt som passar dem, är det självklart viktigt för Vitakraft att produktinformationen håller hög kvalitet. De måste också kunna tillhandahålla denna korrekta, kompletta och uppdaterade produktdata i alla kanaler – online, i katalog och i butik.

Vitakrafts produktportfölj består av fler än 3000 enskilda produkter med olika attribut. För att kunna hantera och dela produktinformation, inklusive bilder, i alla säljkanaler använder de Informatica MDM Product 360. Informaticas PIM inkluderar en 1WorldSync-certifierad GDSN-lösning för att utväxla GS1-data genom GDSN* datapool. Det säkerställer att Vitakrafts återförsäljare, distributörer och kunder får tillgång till den mest aktuella produktinformationen.

Vitakrafts olika avdelningar och kontor kan nu samarbeta mer effektivt kring produktdata och dela GS1-relaterade produktattribut med återförsäljare och partners via GDSN.

Andra fördelar som Vitakraft har fått med PIM från Informatica är:

  • Ökad flexibilitet och konkurrenskraft med en interaktiv katalog
  • Effektivare samarbete genom att centralisera all åtkomst till, och hantering av, produktinformation i Product 360
  • Eliminering av dubletter och överlappande processer inom produktdatahanteringen
  • Avsevärd förenkling och optimering av GS1 datautväxling med distributörer och återförsäljare

Den 22 februari har du möjlighet att höra mer om PIM, Product 360 och GDSN under en förmiddag. Ta del av agendan och anmäl dig till seminariet här.

(*) Global Data Synchronization Network