Hur påverkar molnet din datahantering? Ta del av kunskap och erfarenheter i våra webinarier.

swedenblogSkiftet till molntjänster är tydligt och många företag har en ’Cloud First’-strategi. Den globala marknaden för publika moln är i storleksordningen 200 miljarder dollar*.

Det är hög tid att tänka på hur moln- och hybridmiljöer påverkar hanteringen av data.

Vad innebär det att flytta affärskritisk data till molnet? Hur kan du integrera data och applikationer för att uppnå fördelar såsom flexibilitet och time-to-market? Hur ger du affärsanvändare tillgång till all den data de behöver?

Vi tar upp bland annat dessa frågor i en serie webinarier med start 26 januari. (Webinarierna genomförs på engelska).

“Cloud Data Management – An Introduction”
Torsdag 26 januari, 11.00
Molnplattformar såsom AWS och Azure och molnapplikationer såsom Salesforce, Workday och Tableau är allt vanligare inslag i företags IT-infrastruktur. I det här webinariet ger vi en översikt av marknaden och presenterar på övergripande nivå Informaticas produkter för datahantering i molnet. Vi diskuterar hur du tar dig an några av de vanligaste utmaningarna relaterade till data i moln- och hybridmiljöer.

Anmäl dig här.

Enligt Gartner så kommer iPaaS (integration platform as a service) att vara förstahandsvalet för nya integrationsprojekt om två-tre år och gå om traditionella verktyg för applikationsintegration vad gäller tillväxttakt. Ta gärna del av Gartners rapport från mars 2016 Gartner Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service och läs mer om marknaden, leverantörerna och verktygen.

“The Cloud Integration Need – Power Your Business with a Cloud Data Integration Hub”
Torsdag 9 februari, 11.00
Med införandet av allt fler SaaS-applikationer ökar behovet att koppla samman dem, med varandra och med lokala system. I det här webinariet visar vi hur du kan förbättra produktiviteten och ge affärsanvändare från t ex marknads- eller säljavdelningen rätt tillgång till den data de behöver.

Anmäl dig här.

Läs mer om Cloud Integration Hub.

“Making Salesforce Your Single Customer View”
Torsdag 9 mars, 11.00
Kunddata används i många affärsprocesser och finns i många system runtom i företaget. I det här webinariet presenterar vi Informatica Cloud Customer 360 som direkt i Salesforce ger dig möjlighet att eliminera dubletter och felaktig data, hantera masterdata och skapa en bild av kunden.

Anmäl dig här.

Läs mer om Cloud Customer 360.

“Minimizing Business Disruption by Managing Hybrid Data”
Torsdag 23 mars, 11.00
Oavsett om ditt företag är stort eller litet så har du sannolikt din data både lokalt och i molnet. Tricket är att på ett effektivt sätt hantera och integrera all denna data så att sälj, marknad, ekonomi och övrig verksamhet kan dra nytta av den. I det här webinariet pratar vi om strategier för datahantering i hybridmiljö.

Anmäl dig här.

Läs mer om hybridintegration.

 

*) Källa: http://computersweden.idg.se/2.2683/1.648253/publika-moln