Informatica rankas i topp för hybridintegration i Forresters rapport: The Forrester Wave™: Hybrid Integration for Enterprises

Forrester placerar Informatica i topp för hybridintegrationForrester Research publicerade sin ”wave-rapport” om hybridintegration den 18 november 2016 och vi är väldigt glada över vår ledande position. Stort tack till våra kunder för den återkoppling ni gett Forresters analytiker om vår plattform för dataintegration i hybridmiljö.

Ta gärna del av hela rapporten här!

För att ta fram rapporten och bedöma leverantörernas styrkor och svagheter använder Forrester en kombination av flera källor, såsom enkäter till leverantörerna, produktdemos, referenssamtal med kunder, tidigare undersökningar och expertintervjuer. De tittar på så många som 24 olika bedömningskriterier inom kategorierna nuvarande erbjudande, strategi och marknadsandel.

Rapporten noterar att Informatica erbjuder data-, process-, och applikationsintegration för lokal implementering, som molntjänst, eller i en hybridmiljö. Utdrag ur rapporten:

Informaticas integrationsplattform stödjer dynamisk integration av “systems of engagement” med ”systems of record”, samt framtida ”systems of insight”.

Informatica satsar kontinuerligt på innovation för att hjälpa kunder i deras resa mot en ren molnmiljö. En flexibel plattform för datahantering i hybridmiljöer ger kunder möjligheten att dra nytta av befintliga investeringar i lokalt implementerade system samtidigt som de genomför nya initiativ för big data och data i molnet. Oavsett om du redan har en ”cloud first”-strategi eller om du just påbörjar ditt första projekt så kan Informatica hjälpa dig med resan mot en molnmiljö i din egen takt.

Ladda ned din kopia av rapporten här.

Ursprunglig version av det här inlägget