Data i molnet – molntjänster är nu förstahandsvalet

Molntjänster blir allt vanligare - vad betyder det för hanteringen av data?De flesta företag har kommit till en punkt där molntjänster är förstahandsvalet.

Snarare än att bygga nya datacenter, väljer CIO:er att använda sig av publika molntjänster såsom Amazon Web Services eller Microsoft Azure.

I stället för att implementera applikationer lokalt väljer de en leverantör av Software as a Service (SaaS), exempelvis Salesforce.

Fördelarna med molnet – flexibilitet, kostnadseffektivitet, skalbarhet – är välkända. Dessa fördelar påverkar teknikvalen och kan resultera i snabbare innovation och större värde.

När det däremot kommer till data, har vi bara börjat förstå innebörden av ’Cloud First’, dvs att i första hand välja molntjänster. Det finns tre tydliga konsekvenser som CIOer och verksamhetschefer måste hantera när de i snabb takt utökar användningen av molnapplikationer och -plattformar.

Den första konsekvensen är att insyn (data visibility) är viktigt för datahantering i molnet. När det gäller SaaS-applikationer är det leverantören som definierar datamodellerna och de policies och processer som gäller för datahantering. De flesta företag har inte ens insyn i den data de har i molnet. I hur många SaaS-applikationer finns data över deras anställda? Vilka applikationer har deras kunddata? Den viktiga komponenten här är metadata (data om data). SaaS-leverantörer tillåter åtkomst till metadatan och genom att importera och aggregera den, kan företag få insyn i sin molndata.

Den andra konsekvensen är att vi under överskådlig framtid kommer att ha data som är heterogen och som existerar i en hybridmiljö. Låt mig ge ett par exempel: Ett företag har valt Salesforce.com som standard för alla kundapplikationer, medan deras analysplattform och andra datakällor fortfarande ligger lokalt. Ett annat företag använder över 25 olika molnapplikationer, men vill ha en central analysplattform på Amazon RedShift eller Azure SQL Server. I dessa och liknande scenarier måste det verktyg för datahantering som används vara lika starkt i heterogena hybridmiljöer som i rena molnmiljöer.

Den tredje konsekvensen handlar om datasäkerhet. Även om molnleverantören har det främsta ansvaret för säkerhetsöverträdelser så står ändå kundens varumärke på spel. Företag måste därför prioritera den viktigaste datan och implementera rigorösa verktyg och processer för att säkra den. Med god insyn i datan kan rätt prioritering göras och företaget kan samarbeta med molnleverantören för att säkerställa att lämpliga verktyg – såsom anonymisering eller kryptering – är på plats.

Med rätt verktyg och processer för datahantering kan företag påskynda sin ”Cloud First”-strategi – sin resa mot en ren molnmiljö. Informatica är en naturlig partner på den resan. Vi är den marknadsledande leverantören av Cloud Data Management med fler än 4500 kunder.

Data är en konkurrensfördel för de organisationer som verkligen drar nytta av den. Oavsett var datan befinner sig, måste företag behålla full kontroll över den och förvalta den på sina kunders vägnar. Data är den nya kontrollpunkten i molnet.

Hur långt har du kommit? Är din organisation redo?

Ursprunglig version av det här inlägget